Fastserviceopleidingen.nl is de website van het Fastservice Opleidingscentrum en is ontstaan uit een samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, welke in 2002 tot stand is gebracht door het Projectbureau Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (PBB). Het beheer van de opleidingsportal Fastserviceopleidingen.nl is ondergebracht bij de Stichting Vrienden Fastservice. De stichting streeft naar continuïteit en optimale aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt, want goed opgeleide mensen vormen de basis van elk succesvol bedrijf in de sector Fastservice.