Een bedrijfsleider zorgt ervoor dat de bedrijfsformule wordt gehandhaafd en geeft leiding aan een vestiging. Hij of zij is (mede) verantwoordelijk voor de gestelde doelstellingen van het bedrijf en bewaakt en voert de gestelde richtlijnen van de ondernemer of het hoofdkantoor uit.  Daarnaast is hij of zij verantwoordelijk voor personeel, operationeel management, inkoop- en voorraadbeheer, marketing, financiën, administratie en kwaliteitszorg.

De opleiding

De opleiding Manager/Bedrijfsleider fastservice is een opleiding op MBO niveau 4. Om deze opleiding te kunnen volgen moet je al werkzaam zijn als leidinggevende in een fastservicebedrijf. Ook moet het bedrijf aangeven jou gedurende de opleiding te willen begeleiden, de praktische vaardigheden verder aan te leren en jou in de praktijk te willen beoordelen. Tevens moeten zij jou de gelegenheid bieden om in het bedrijf de eindopdracht ten uitvoer te brengen.

Personeelsbeleid en Financieel beleid vormen de basis van deze opleiding. Nadat je beide onderdelen met een voldoende hebt afgerond ga je aan de slag met je eindopdracht; het maken van een jaarplan voor jouw bedrijf. Wanneer dit plan wordt goedgekeurd dan mag je dit ten uitvoer gaan brengen. De behaalde resultaten en de presentatie ervan bepalen of je in aanmerking komt voor het diploma.

Regulier beroepsonderwijs
Je kunt de opleiding Manager/Bedrijfsleider fastservice volgen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) bij een van de aangesloten onderwijsinstellingen, waarmee we samenwerken. Als vooropleiding moet je minimaal een VMBO diploma hebben behaald of een MBO-diploma niveau 3. Via deze leerweg ga je één dag per week naar school en werk je 4 dagen per week in een erkend leerbedrijf. Nadat je deze opleiding positief hebt afgerond krijg je een officieel erkend MBO-diploma. Burgerschapscompetenties, Nederlands, Engels, rekenen en een keuzedeel maken onderdeel uit van het lesprogramma.

Locaties

De opleiding Medewerker fastservice via BBL (regulier beroepsonderwijs) wordt gegeven op de locaties zoals vermeldt op het onderstaande landkaartje.

 

De kosten

Regulier beroepsonderwijs
De kosten van deze opleidingsvariant worden bepaald door de onderwijsinstelling waar je wordt ingeschreven. Naast het wettelijk cursusgeld, moet je o.a. rekeninghouden met de kosten voor boeken en de gekozen leermethode. Voor het komend cursusjaar zijn de kosten ongeveer € 1.100,00. De overige kosten worden door de overheid betaald aan de onderwijsinstelling. Bedrijven komen voor dit traject in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren.