Een 1e Medewerker Fastservice verricht werkzaamheden in kleine, middelgrote en grote fastservicebedrijven. Naast het uitvoeren van operationele taken geeft hij of zij leiding aan het team en controleert en corrigeert medewerkers. Hij of zij ondersteunt de ondernemer of bedrijfsleider bij het coachen en begeleiden van (lerende) medewerkers op de werkplek. Verder ziet de 1e Medewerker Fastservice erop toe dat de regels en afspraken die in het bedrijf gelden worden nageleefd.

De opleiding

De opleiding 1e Medewerker fastservice is een beroepsopleiding op MBO niveau 3. Om deze opleiding te kunnen volgen moet je werkzaam zijn in een fastservicebedrijf die jou gedurende de opleiding wil begeleiden, de praktische vaardigheden wil aanleren en jou in de praktijk wil beoordelen.

Tijdens de opleiding komen onder andere de volgende thema’s aan bod:

  • Bedrijfsformules
  • Kwaliteitszorg
  • Sociale Hygiëne en Hospitality
  • Personeel en Organisatie
  • Inkoop en voorraadbeheer
  • Milieu, wet- en regelgeving

Regulier beroepsonderwijs
Je kunt de opleiding 1e Medewerker fastservice volgen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) bij een van de aangesloten onderwijsinstellingen, waarmee we samenwerken. Als vooropleiding moet je minimaal een VMBO diploma hebben behaald of een MBO-diploma niveau 2. Via deze leerweg ga je één dag per week naar school en werk je 4 dagen per week in een erkend leerbedrijf. Nadat je deze opleiding positief hebt afgerond krijg je een officieel erkend MBO-diploma. Burgerschapscompetenties, Nederlands, rekenen en een keuzedeel maken onderdeel uit van het lesprogramma.

Locaties

De opleiding Medewerker fastservice via BBL (regulier beroepsonderwijs) wordt gegeven op de locaties zoals vermeldt op het onderstaande landkaartje.

 

De kosten

 De kosten van deze opleidingsvariant worden bepaald door de onderwijsinstelling waar je wordt ingeschreven. Naast het wettelijk cursusgeld, moet je o.a. rekening houden met de kosten voor boeken en de gekozen leermethode. Voor het komend cursusjaar zijn de kosten ongeveer € 1.000,00. De overige kosten worden door de overheid betaald aan de onderwijsinstelling. Bedrijven komen voor dit traject in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren.